Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Tímto udělujete souhlas Správci, společnosti Milan Skopal se sídlem Nádražní 1936, Písek 39701, IČ: 113 15 148, (dále jen „Správce“), která provozuje e-shop, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala tyto osobní údaje:


 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • datum narození
 • IP adresu
 • platební kartu

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, IP adresu a e-mail je nutné zpracovat za účelem přímého marketingu. Tyto údaje budou Správcem, s ohledem na čl. 4 níže, zpracovány po dobu 60 měsíců.


3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti nebo na email: info@autoservis-pisek.cz a kontaktní formulář.


4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další správci a zpracovatelé, např. poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, nebo dodavatelé služeb portálu.


5. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:


 • na přístup k vašim osobním údajům
 • odvolat svůj souhlas se zpracováváním
 • požadovat výmaz vašich osobních údajů
 • na opravu chyb ve vašich osobních údajích
 • na omezení zpracování vašich osobních údajů
 • na přenositelnost vašich osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracovávání
 • podat stížnost

6. Zpětvzetí souhlasu a výmaz údajů nemusí vždy znamenat kompletní likvidaci všech osobních údajů, pokud tím bude Správce vystaven nepřiměřenému poškození, nebo pokud musí plnit své zákonné povinnosti např. z důvodu archivace, kdy souhlas ke zpracování nepotřebuje, vzhledem k právnímu titulu nezbytnosti zpracování. V takovém případě Správce vaše údaje v na portálu do nezbytné míry anonymizuje, nebo pseudoanonymizuje a ponechá k dispozici jenom v nevyhnutné míře pro potřeby splnění vlastní zákonné povinnosti.


7. Jak a kde uplatnit své práva? Dotazy, připomínky, námitky, stížnosti ve věcech souvisejících se zpracováním osobních údajů uživatelů, směřujte na tým podpory e-shopu, na emailové adrese: info@autoservis-pisek.cz V případě, že se subjekt osobních údajů domnívá, že Správce při zpracovávání osobních údajů uživatele postupuje protiprávně, nebo že došlo k porušení některých z výše uvedených práv uživatele, dotčený subjekt má možnost se obrátit se se stížností na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů